ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף

ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף

בעל דירה בבית משותף שהוא, או דייר אחר המתגורר בה, עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, רשאי לבצע התאמה ברכוש המשותף כדי לאפשר נגישות בטוחה ועצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה ניתן לבצע התאמה רק אם היא אינה מונעת משאר בעלי הדירות בבניין לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף בעל הדירה יישא בעלויות הביצוע, אולם ניתן לקבל סיוע במימון ממשרד […]