הנגשת עסקים

נגישות לעסקים

בניית עסק נגיש לנכים ובעלי מוגבלויות הוא אינו מותרות, שכן בשנים האחרונות משרד המשפטים יחד עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלים באמצעים שונים לצורך קידום המודעות לנושא ויישומו הלכה למעשה. כמו כן, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 1998 מחייב להנגיש כל מרחב ציבורי, עסק ומקום עבודה לאנשים עם מוגבלויות במטרה להבטיח […]