טבלת מסמכים נדרשת – נכות כללית לפי סוג המוגבלות

טבלת מסמכים נדרשים לנכות כללית ואי כושר לפי תחומי מחלה ואבחנות רפואיות

תביעה לקצבת נכות כללית שמוגשת לביטוח לאומי חייבת לכלול את כל הטפסים, האישורים והמסמכים הרפואיים הרלוונטיים הן בגין המוגבלות או הנכות והן בגין מחלות נלוות ונוספות מהן סובל התובע, בין שנגרמו מהמוגבלות ובין שלאו. מי שסובל ממחלה, מוגבלות או לקות ביותר מתחום מחלה אחד עשוי לקבל זימון לוועדות רפואיות שונות עבור כל תחום מחלה בנפרד. […]