ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף

ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף

בעל דירה בבית משותף שהוא, או דייר אחר המתגורר בה, עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות, רשאי לבצע התאמה ברכוש המשותף כדי לאפשר נגישות בטוחה ועצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה ניתן לבצע התאמה רק אם היא אינה מונעת משאר בעלי הדירות בבניין לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף בעל הדירה יישא בעלויות הביצוע, אולם ניתן לקבל סיוע במימון ממשרד […]

התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף שאינן טעונות הסכמת הדיירים

התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף שאינן טעונות הסכמת הדיירים

בעל דירה בבית משותף המעוניין לבצע התאמות לאדם עם מוגבלות ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד במקרים אחרים נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות עם זאת ייתכנו הגבלות ותנאים נוספים שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות התאמות שלא נדרשת להן הסכמה של שאר בעלי הדירות בבניין […]

התאמות הנגישות ברכוש משותף

התאמת נגישות לבתים משותפים

התאמות נגישות בביתו הפרטי של האדם אינה מצריכה את הסכמתו של אף גורם פרט לבעל הנכס, אך במה, או אולי נכון יותר לשאול, במי תלויה ההחלטה כשמדובר בהנגשת שטחים משותפים, כמו בבניין מגורים למשל? והאם כל שינוי בבניין מגורים משותף מחייב הסכמה מצד הדיירים הנוספים? חוק התכנון והבנייה וחוק המקרקעין מגדירים באילו תנאים יש לבצע […]