קצבת נכות כללית לבעלי מוגבלות

הביורוקרטיה בישראל לא בנתה לעצמה מוניטין חיובי, ואם נוסיף לה חוסר ידע, הבנה או אי ידיעה, נמצא שרבים לא יודעים מהם זכויותיהם על פי חוק וכיצד הם יכולים לממש אותם. במאמר שלפניכם מפורטים כל התנאים שמזכים בעל מוגבלות בקצבת נכות, כולל עקרות בית, תושבים חוזרים ואזרחי המדינה ששוהים בחו"ל, ומידע נוסף על תוספת תלויים וקצבת עידוד.

מהי קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית ניתנת מידי חודש למי שאינו מסוגל להשתכר בכוחות עצמו עקב מגבלה או מצב רפואי. גובה הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו על ידי וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי שמעניק את הקצבה לזכאים לה.

מי זכאי לקבל קצבת נכות בישראל?

על מנת להיות זכאי לקצבת נכות במדינת ישראל על התובע/ת להיות תושב/ת ישראל, שגילו/ה נע בין 18 לגיל הפרישה, ובנוסף עומד/ת לפחות ב – 1 מהקריטריונים הבאים:

 • מי שנקבעה לו/ה נכות רפואית בשיעור של 60% לכל הפחות עקב מחלה, תאונה או מום מלידה
 • מי שנקבעה לו/ה נכות רפואית משוקללת בשיעור של 40% לפחות, כשאחד הליקויים בשיעור של 25% לפחות, עקב מחלה, תאונה או מום מולד.
 • מי שנקבעה לו/ה דרגת אי – כושר בשיעור 60% ומעלה, ושכושר ההשתכרות שלו/ה פחת ב – 50% ומעלה.
 • מי שחסר/ה הכנסה מעבודה כשכיר/ה או כעצמאי/ת או שהכנסתו/ה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, שעומד על 6,331 לחודש (נכון לשנת 2020).

מהי נכות רפואית משוקללת?

עבור כל לקות, מגבלה, מום או מחלה מהם סובל האדם מחושבת נכות באופן נפרד. את חישוב אחוזי הנכות של כל מחלה או לקות לא מחברים לכדי אחוז נכות כללית, אלא לפי החלק היחסי שלהם בחישוב משוקלל.

אופן החישוב מתבצע כך, שסעיף הליקוי עם אחוזי הנכות הגבוהים ביותר מחושב במלואו, ואילו הליקוי השני מחושב באופן יחסי לאחוזים הנותרים לאחר חיסור אחוזי הנכות מהליקוי הראשי, וכן הלאה.

לדוגמה, אדם שסובל מנכות כללית בגובה 40% בשל מחלה ניוונית ומנכות בגובה 25% בשל פציעה בכתף, תחושב לו הנכות הכללית באופן הבא:

60% – ליקוי ראשי בשל מחלה ניוונית

25% ליקוי משני בשל פציעה בכתף מתוך 60% נותרים, שהם 15%

התוצאה המתקבלת היא 75% נכות

זכאות לקצבת נכות של עקרות בית

 • עקרת בית, נשואה שאינה עובדת או מועסקת מזה 12 חודשים ברציפות או 24 חודשים לא רצופים מתוך 48 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • עקרת בית, נשואה, שבעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים.
 • עקרת בית, נשואה, שמתגוררת עם בן זוגה, ולא נפרדה ממנו במהלך 24 החודשים שלפני מועד הגשת התביעה או אחריה.
 • עקרת בית, נשואה, שנקבע לה אי כושר עקב ליקוי, שצמצם את יכולתה לעסוק במשק הבית ב – 50% לכל הפחות.

זכאות לקצבת נכות של חייל/ת, מתנדב/ת בשירות חובה או מתנדב/ת בשירות לאומי

 • חייל/ת ומתנדב/ ת בשירות לאומי או בשירות חובה רשאים להגיש תביעה ראשונה לקצבת נכות במהלך השירות או תקופת ההתנדבות שלו/ה, וזכאותו/ה תיבחן ככל מבוטח אחר.
 • למי שנקבעה לו/ה קצבת נכות לפני תחילת השירות לזמן בלתי מוגבל, לא תופחת הקצבה במהלך השירות.
 • למי שנקבעה קצבת נכות זמנית ודרגת אי כושר לזמן מוגבל, ייערך אבחון רפואי לבחינת המשך הזכאות.
 • תגמול או מענק ממשרד הביטחון וקצבת נכות מביטוח לאומי שניתנים עבור אירועים שונים לא סותרים זה את זה ויינתנו במלואם.
 • קצבת נכות כללית שנקבעה על למועד הזכאות לקצבת זיקנה וקצבת הזיקנה יעמדו על אותו הסכום.

זכאות לקצבת נכות בזמן שהייה בחו"ל

בעת השהייה בחו"ל הזכאים לקצבת נכות ממשיכים לקבלה בחודש היציאה לחו"ל וב – 3 החודשים העוקבים לו.

המשך קבלת הקצבה לאחר מכן תלויה בתנאים הבאים:

 • מקבל/ת הקצבה או בן/ת זוגו/ה מעסיק/ה עובד ישראלי בחו"ל.
 • מקבל/ת הקצבה שוהה בחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי מיוחד.
 • מקבל/ת הקצבה שוהה באחת המדינות שנחתמה ביניהן לבין מדינת ישראל אמנה, שכוללת את ענף ביטוח הנכות.

עם חזרתו/ה לארץ מקבל/ת הקיצבה ימשיכו לממש את זכאותם, ויקבלו את הקיצבה החל מה – 1 בחודש שבו חזרו לישראל.

זכאות לקצבת נכות של תושב חוזר

מי שנגרם לו/ה אי כושר בעת ששהה/תה בחו"ל ולא נחשב/ה תושב/ת ישראל זכאי/ת לממש את זכאותו/ה בתנאים הבאים:

 • אם הגיע/ה לגיל 18 כשהיה/תה תושב/ת ישראל ונכה.
 • אם אי הכושר נגרם לו/ה מתחת לגיל 18 כשהיה/תה תושב ישראל.
 • אם קיבל/ה דחייה לתביעה עבור ליקוי שנוצר כשלא היה/תה תושב/ת ישראל, שלאחריה החל/ה לעבוד והשתכר/ה למעלה מ – 4,748 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2020) לאורך 6 חודשים רצופים או 12 חודים לא רצופים מתוך 24 החודשים שקדמו ל – 1 בחודש שבו הוגשה התביעה החוזרת.
 • אם התווספו לו/ה ליקויים נוספים או שחלה החמרת מצב משמעותית בליקויים הקיימים. סעיף זה מותנה ש – 2 תנאים: דרגת הנכות בגין הליקויים הללו בלבד מזכה אותו/ה בקצבת נכות ודרגת אי הכושר שמתנה את קצבת הנכות נקבעה בגין ליקויים אלו בלבד.

מי אינו זכאי לקבל קצבת נכות בישראל?

כל מי שזכאי לתגמול או מענק ממשרד הביטחון ונמצא זכאי גם לקצבת נכות מהביטוח הלאומי רשאי לבחור רק באחת מהזכאויות. במידה וקיימת זכאות עבור ליקויים שונים בכל אחד מהמקרים, זכאי מקבל הקצבה לקבל את שתיהן.

קיצבת זקנה לנכה

מי שנקבעה לו/ה קצבת נכות כללית לפני הגיעו/ה לגיל הפרישה, זכאי/ת לקצבת זקנה עם הגיעו/ה לגיל זה.

במידה וקיצבת הזקנה נמוכה מהסכום שהנכה זכאי/ת לה מתוקף הזכאות לנכות הכללית, יתווסף לה ההפרש שבים 2 הקצבאות במסגרת גמלת זקנה לנכה.

קצבת זקנה לנכה מזכה בהטבות נוספות שכוללות הנחה בתשלומי חשבון חשמל, מים, דמי ביטוח בריאות, שירותי בזק וארנונה, הנחה ופטורים בקופות החולים, מענק חימום וסיוע בשכר הדירה.

חשוב לדעת!

 • קצבת ילד נכה אינה מתחלפת בקצבת נכות כללית באופן אוטומטי, ונדרש להגיש תביעה מחודשת.
 • בהגשת תביעה לנכות כללית חשוב להציג את כל המסמכים הרפואיים שמתעדים באופן מפורט את הפגיעה, הלקות או המגבלה ולא לצפות מרופאי הוועדה לבצע אבחון. למידע נוסף על מימוש הזכות ואופן הגשת התביעה לחצו כאן >>>
 • אם אתם זכאים לקצבת נכות כללית, כדאי שתבחנו האם אתם זכאים גם לקצבת עידוד ולתוספת תלויים.

מהי קצבת עידוד?

מדינת ישראל מעודדת את הנכים ובעלי המוגבלויות בישראל להשתלב בשוק העבודה במגוון דרכים, החל מחוק הנגישות וייצוג הולם לבעלי מוגבלויות, שנועד לסייע להם להשתלב בסביבת העבודה בצורה מכובדת, שוויונית ונטולת אפליות, ועד להענקת קצבת עידוד.

קצבת עידוד מוענקת למי שקיבל קצבת נכות כללית בעבר במשך 12 חודשים רצופים לכל הפחות, אך בחר להשתלב במעגל העבודה ולהתפרנס בכוחות עצמו. הקצבה מבטיחה שבכל מקרה, הזכאים לה ישתכרו יותר ממה שהיו אמורים לקבל אם היו בוחרים שלא לעבוד כלל.

הקצבה אינה פוגמת בזכאות גם במידה והעובד מפוטר או בוחר להפסיק את עבודתו במשך 3 שנים מיום חזרתו לשוק העבודה, ואינה מצריכה לעבור מחדש את תהליך תביעת הזכאות לנכות.

קצבת עידוד גם מורידה נטל מהמדינה, מכיוון שהיא מפחיתה את התלות הכלכלית של בעלי המוגבלויות והנכים, ואף תורמת לשיקום הנכים ולתרומתם הן עבור עצמם והן עבור המשק.

מהי תוספת תלויים?

תוספת תלויים משולמת למי שתלויים באדם שנמצא זכאי לקבלת קצבת נכות כללית – בן זוג ושני ילדים ראשונים.

לבני הזוג ניתנת תוספת תלויים במידה והכנסתם אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, שהנו 5,214 ש"ח (נכון לינואר 2020), ואילו לעקרת בית שמקבלת קצבת נכות מגיעה תוספת תלויים עבור 2 הילדים הראשונים, אך לא עבור בן הזוג.

גובה התוספת עומד על 1,172סך  ש"ח עבור בן או בת הזוג של הזכאי לקצבת הנכות הכללית ועל סך 937 ש"ח עבור ילד ראשון או שני במידה ונקבעה דרגת אי כושר בגובה 75% או 100%.

עבור מי שנקבעה לו דרגת אי כושר נמוכה מ- 75% תינתן תוספת תלויים בהתאם לדרגת אי הכושר שניתנה לו.

במידה והזכאי לקצבת נכות כללית מקבל גם קצבת עידוד, הוא לא זכאי לתוספת תלויים, אך התוספת מופחתת בהדרגה משכרו.

לרשותכם מידע נוסף

למידע נוסף, השאירו פרטים נשוב אליכם בהקדם

מרכז השירות שלנו 054-4799992

להתחלת שיחה
💬 איך נוכל לעזור?
היי 👋 כאן שלומי מאתר הנגשה פלוס.
איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן