זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או באדם עם מוגבלות או מחלה

הטיפול בקשיש, באדם נכה או בעל מוגבלות, ללא קשר לגילו, יכול להיות מורכב מאוד, ובמקרים רבים בוחרים בני המשפחה לקחת על עצמם את האחריות לכך. מאחר ומחויבות מסוג זה דורשת מהם הרבה מאוד מאמצים, זמן וכוחות נפש, מדינת ישראל מצאה לנכון להעניק למטפלים העיקריים זכויות, הטבות והקלות שונות, שחלקן עשויות להיות רלוונטיות גם לבני משפחה נוספים.

המידע מוגש לכם באדיבות האתר הנגשה פלוס, ששם לעצמו מטרה, להקל על החולים, המוגבלים, הנכים ובעלי הלקויות לקבל מידע ולהיות מודעים לכל הזכויות למגיעות להם ולבני משפחותיהם במדינת ישראל.

אנו מתמחים בין היתר בהנגשת מבנים, עסקים ושטחים ציבוריים, ומעניקים שירותים משלימים בצורה המקצועית ביותר על ידי המומחים בתחום זה, כדי להקל, להנגיש ולפתוח לכל אחד את האפשרות להיות עצמאי תוך שמירה על כבודו ופרטיותו בצורה מיטבית.

אנו זמינים עבורכם עבור מידע, ייעוץ וביצוע עבודות בהנגשה, אך יותר מכל, חשוב לנו שתדעו מה מגיע לכם, כדי שתוכלו לקבל כל הטבה שמגיעה לכם על פי חוק.

חשוב לדעת!

הזכויות שמפורטות במאמר שלפניכם אינן ניתנות באופן אוטומטי, ועל מנת לממש אותן חייב ליידע את הרשויות בדרכים הפורמליות מיהו המטפל העיקרי, ומה נדרש ממנו. בין שזה המוסד לביטוח לאומי, משרד הרישוי או הרשויות המקומיות, חשוב לדעת למי לפנות ואיזה מידע רלוונטי.

לפניכם כל המידע החשוב והחיוני לצורך היכרות עם הזכויות שמגיעות לכם ואופן המימוש שלהן.

היעדרות ממקום העבודה על חשבון ימי מחלה/ חופשה

טיפול בקשיש או בילד חולה, נכה או מוגבל עשוי לדרוש מהמטפל העיקרי להקריב ימי עבודה לטובת טיפולים, בדיקות, ביקורת אצל מומחים ועוד. במקרים הבאים, החוק מותיר למטפל העיקרי לנצל את ימי המחלה שצבר במקום העבודה לשם כך:

 • בשל מחלה ממארת של בן/בת הזוג או במקרים בהם בן/ בת הזוג תלויים לחלוטין לצורך ביצוע פעולות בסיסיות לתפקוד יומיומי, החוק מותיר לנצל עד 60 ימי מחלה או ימי חופשה בשנה, בתנאי שהעובד צבר וותק של שנה לכל הפחות. התשלום עבור ימי המחלה יעמוד על חצי מהשכר היומי של העובד בימים השני והשלישי, והחל מהיום הרביעי יקבל העובד שכר מלא. עבור היום הראשון לא יקבל שכר כלל.
 • בשל תרומת איברים של בן/ בת הזוג, רשאי העובד לנצל 6 ימים בשל המחלה ועוד 7 ימים נוספים לצורך הטיפול בו. במקרים בהם נוצלו כל 6 ימי המחלה, העובד רשאי לנצל את יתר ימי המחלה שצבר, או את החופשה השנתי, או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך בתנאי שהמעסיק מאשר זאת.
 • בשל טיפול בילד חולה, שטרם עבר את גיל 16, רשאי העובד לנצל עד 8 ימי מחלה בשנה (או 16 ימים במקרה של הורה יחיד), בתנאי שבן הזוג לא ניצל ימי מחלה או חופשה במקביל. עבור מחלה ממארת או לצורך טיפול בילד שעובר דיאליזה רשאי העובד לנצל עד 90 ימי מחלה או חופשה (או 110 במקרה של הורה יחיד). ימי המחלה הללו לא חייבים להיות רצופים, ובמידה ושני ההורים רוצים לנצל אותם, הם נספרים החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון.
 • בשל טיפול בילד או בוגר עם לקות פיזית, נפשית או שכלית וצרכים מיוחדים, רשאי ההורה או האפוטרופוס להיעדר על מנת להעניק סיוע אישי במשך 18 ימים בשנה (או 36 במקרים של הורה יחיד). נוסף על כך, מגיעות למטפל במקרים אלו גם 52 שעות היעדרות בשנה (או 104 במקרים של הורה יחיד), שלא ינוכו משכרו.
 • בשל טיפול בהורה, רשאי העובד לנצל 6 ימי מחלה או חופשה ממה שצבר, אך בתנאי שבן/ בת זוגו לא נעדרו מעבודתם באותם הימים, ובתנאי שההורה אינו מסוגל לבצע פעולות יומיומיות פשוטות.
 • בשל טיפול בהורה שעבר השתלת איברים, רשאי העובד לנצל את 6 ימי המחלה או החופשה מהסעיף הקודם ו – 7 ימי מחלה או חופשה נוספים לצורך טיפול לאחר ההשתלה.

כיצד ממשים את הזכות?

 • עבור טיפול בילד יש להמציא תעודת מחלה מרופא והצהרה של העובד ובן הזוג על כך שבן הזוג לא ניצל ימי מחלה במקביל ממקום עבודתו.
 • עבור טיפול בבן הזוג יש להמציא הצהרה חתומה על ידי העובד בגין היעדרותו ומכתב מרופא מטפל, שמאשר את תלות בן הזוג לצורך ביצוע פעולות יומיומיות.
 • עבור טיפול בהורה יש להמציא הצהרה חתומה על ידי העובד בגין היעדרותו ומכתב מרופא מטפל, שמאשר את תלות ההורה לצורך ביצוע פעולות יומיומיות או אישור על תרומת האיברים.

פיצויי פיטורים בשל התפטרות לצורך טיפול בבן משפחה

לעתים נאלץ המטפל העיקרי, בין שהוא בן זוגו של האדם החולה, המוגבל או הנכה או ילד להורה מוגבל, נכה או חולה, לעזוב את מקום עבודתו על מנת לטפל בו. במקרים אלו החוק מחייב את המעסיק לשלם לעובד המתפטר את כספי הפיצויים שלו, אך בתנאי שצבר וותק של שנה לכל הפחות במקום העבודה.

הורה לילד נכה, מוגבל או חולה רשאי לממש זכות זו גם עבור ילד מאומץ או ילד חורג.

זכות זו תקפה גם עבור נכד שמתפטר לצורך טיפול בסבא/סבתא, ולהפך, ובתנאי שהם גרים יחד באותה הדירה, ושעיקר הכלכלה שלהם תלויה בו/ה.

כיצד ממשים את הזכות?

על מנת לממש את הזכות לא נדרש להוכיח את הצורך בטיפול, ודי בהקשר הסיבתי בין מצב בריאותו של קרוב המשפחה ועזיבת מקום העבודה.

כמו כן, נדרש מהעובד להודיע מראש על התפטרותו בכתב בהתאם לפרק הזמן שקבוע בחוק, וזאת על מנת לאפשר למעסיק להציע אלטרנטיבה שתאפשר לעובד להמשיך לעבוד.

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

במקרים בהם בן זוגה של יולדת נאלץ להיות המטפל העיקרי של התינוק בשל נכות או מחלה של היולדת, הוא רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה. לצורך מימוש הזכות עליו להודיע על כך למעסיק 15 יום מראש לכל הפחות.

מי שנקבע לבת זוגו לאחר הלידה אי כושר השתכרות בשיעור 100% זכאי לתגמול מיוחד, שישולם במשך 15 שבועות, בהתאם לשכר העובד ובדומה לדמי הלידה. במקרים של לידה רב עוברית או אשפוז ממושך של היולדת או התינוק, התגמול ישולם לפרק זמן ארוך יותר באופן יחסי.

לצורך מימוש הזכות יש להמציא תעודת לידה ואישור מרופא על אי יכולתה של היולדת לטפל בתינוק. עבור התגמול המיוחד יש למלא טופס תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג ליולדת נכה ולהגישו למוסד לביטוח לאומי הקרוב לאזור המגורים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

נקודות זיכוי ממס

 • הורים/ אחים אפוטרופוסים של "נטולי יכולת"

הורה לילד או בוגר שעונה על ההגדרה "נטול יכולת" זכאי ל – 2 נקודות מס, ששוויין 5,256 ש"ח בשנה, 438 ש"ח מידי חודש (נכון לשנת 2020).

הזיכוי הוא עבור משכורת אחת של ההורים, אך במקרים בהם ההורים פרודים ואינם מנהלים משק בית משותף, כל אחד מהם יקבל את נקודות הזיכוי.

במקרים בהם ההורים אינם מתפקדים מפאת מצבם הרפואי או גילם, או כאשר ההורים אינם בחיים, זכאי לקבל את נקודות הזיכוי הללו אח שמונה לאפוטרופוס "גוף ורכוש".

 • בני זוג ללא הכנסה

עובד שלבן זוגו אין הכנסה זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששווייה 2,628 ש"ח בשנה, 219 ש"ח מידי חודש (נכון לשנת 2020), אך בתנאי שבן זוגו עיוור, הגיע לגיל הפרישה או שנקבעה לו נכות מעל 90%, ובתנאי שהם נשואים (ההטבה אינה ניתנת לידועים בציבור).

פטור ממס במשיכת כספים מקופות גמל

עמיתים שיש לקרוב משפחתם הוצאות רפואיות גבוהות, שעולות על מחצית ממשכורתם השנתית ושאינן כוללות הוצאות עבור טיפולי שיניים, או שנקבעה לו נכות בשיעור של 75% ומעלה, רשאים לקבל פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לפני מועד הפירעון.

לצורך מימוש הזכאות יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס, ולציין על גבי הטופס, בין היתר, את סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על ידי העמית וסך ההכנסות של קרוב המשפחה, בן/ בת זוגו וילדיו הקטינים בשנת המס. כמו כן, יש לצרף אישורים מקוריים רלוונטיים שמעידים על הכנסות ונכסים, כולל קופות גמל אחרות, ולפנות עם אישור פקיד השומה למשיכת כספים מקופת הגמל, שסכומם לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.

משיכת כספים לטיפול בילד חולה

הורים, שילדם נמצא במצב רפואי קשה, זכאים למשוך מתכנית "חיסכון לכל ילד" כספים לצורך מימון צרכיו הרפואיים, גם אם טרם הגיע לגיל 18. מימוש הזכאות מותנה באישור של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי.

גמלת ילד נכה

גמלת ילד נכה היא קצבה חודשית שמשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילד עם לקות בן 91 ימים עד 18 שנים ו – 3 חודשים, בהתאם לסוג הלקות ומידת התלות של הילד בזולת.

לילדים עם ליקוי שמיעה, תסמונת דאון או לילדים שמקבלים טיפול ממושך בבית החולים ניתנת הקצבה מיום הלידה.

מי שנמצא זכאי לגמלה זו עשוי להיות זכאי גם לקבלת היתר להעסקת עובד זר לטיפול בילד והנחות בתשלומים שונים.

על מנת לממש את הזכאות יש למלא טופס תביעה ולהגישו בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור המגורים באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות בסניף.

היתר להעסקת עובד זר

קרוב משפחה שחי בקהילה ושזקוק למטפל סיעודי במשרה מלאה יכול לבחון זכאותו לקבל היתר להעסקת עובד זר.

על מנת לממש את הזכאות יש לקבל היתרים מרשות האוכלוסין וההגירה ולעמוד בתנאי הסף לגמלת סיעוד.

טיפול ביתי תומך (טיפול פליאטיבי)

חולים המרותקים לביתם רשאים לפנות לקופות החולים באמצעות רופא מטפל/ אחות/ עובדת סוציאלית שמכירים את החולה ומשפחתו לצורך קבלת טיפול תומך בבית.

הנחה בארנונה

מטעם הרשויות המקומיות ניתנת הנחה בתשלומי הארנונה לתושבים עם מוגבלות. הזכאות הזו ניתנת לאוכלוסיות הבאות:

 • מי שמוכיח כי הוא נדרש להוצאות גבוהות עבור טיפול רפואי או כל הליך רפואי בבן משפחה, ובתנאי שאינם כוללים טיפולי שיניים. אלו זכאים להנחה שעשויה להגיע ל – 70%.
 • חולי סרטן עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם.
 • מקבלי קצבת זקנה זכאים להנחה בשיעור 100%.
 • מקבלי קצבת נכות כללית, שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור 75% זכאים להנחה בשיעור של עד 80%.
 • מי שנקבעה לו נכות רפואית בגובה 90% ומעלה זכאים להנחה בשיעור של עד 40%.
 • הורים לילד שמקבל גמלת ילד נכה או בוגר, המתגורר בביתם, וקיבל בעבר גמלת ילד נכה, וכיום מקבל קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים להנחה בתשלומי הארנונה.
 • נכי צה"ל, נכי המלחמה בנאצים וניצולי שואה נזקקים זכאים להנחה בשיעור של עד 66%. יתר נכי המלחמה וניצולי השואה עשויים להיות זכאים להנחה, שנקבעת באופן יחסי לגודל דירתם וכמות הנפשות המתגוררת בה.
 • מקבלי תגמולים על פי חוק המשטרה (נכים ונספים) ומקבלי תגמולים על פי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) עשויים להיות זכאים להנחה בתשלומי הארנונה.
 • נפגעי פעולות האיבה, שנקבעה להם נכות בשיעור של 10% ומעלה עשויים להיות זכאים להנחה בתשלומי הארנונה בהתאם לגובה שיעור הנכות שנקבע להם, לגודל דירתם ולמספר הנפשות המתגוררות בה.
 • עיוורים ובעלי לקות ראייה עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 90% עבור כל שטח הדירה.
 • אסיר ציון נכה זכאי להנחה בשיעור של 66%, במידה ואינו מקבל הנחה בארנונה מכל מקור אחר.
 • מקבלי גמלת סיעוד זכאים להנחה בשיעור של עד 70%.

תג חנייה לנכה

מטעם משרד הרישוי ניתן תג הנחה לנכה לתושבים עם מוגבלות. הזכאות הזו ניתנת לאוכלוסיות הבאות:

 • מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.
 • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
 • מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
 • מי שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

על מנת לממש את הזכות יש להגיש למשרד הרישוי במייל, באופן מקוון או בפקס טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי עם צילום ת.ז של הנכה + ספח, צילום רישיונות רכב ומכתב שמציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד 2 רכבים) חתום על ידי הנכה.

המוגבלים בניידות שטרם הגיעו גיל 67, ושניידותם נבדקה על ידי משרד הבריאות נדרשים לצרף אישור של משרד הבריאות. במידה ולא קיים אישור זה יש לצרף צילומי מסמכים רפואיים עדכניים מטעם רופא מומחה בתחום המחלה, שמעידים על יכולת תנועה לקויה.

נכי צה"ל נדרשים לצרף אישור ממשרד הביטחון, עיוורים נדרשים לצרף אישור ממשרד הרווחה ונפגעי פעולות האיבה נדרשים לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי, שמאשר את נכותם ושתנועתם ללא כלי רכב עלולה לערער את מצבם הבריאותי.

בנוסף, בן משפחה של זכאי לגמלת ניידות יכול להיות מורשה נהיגה עבורו.

תכנית "קהילה תומכת לחיים עצמאיים"

התכנית פועלת במגוון ישובים ברחבי הארץ, ומטרתה לסייע לאנשים עם מוגבלויות לקיים חיים עצמאיים בבית, באמצעות מערכת שירותים אישית ומקצועית תומכת.

להשתתפות בתכנית זכאים בני 21-65 שנקבעה להם נכות בגובה 40% לפחות ובני משפחתם המתגוררים עמם.

שירותי התכנית כוללים אב קהילה שזמין 24 שעות ביממה, תמיכה של עובדת סוציאלית, חיבור למערכת מצוקה למצבי חירום, שירותי רופא בלילה, בחגים ובסופי שבוע, תיקונים קלים בתחזוקת הבית ותיקונים קלים בעזרת מסייעים (מכשור רפואי ביתי, אמצעי ניידות וכדו'), סיוע באיסוף תרופות ובעריכת קניות, תיווך בשירותי הסעה לנכים ופעילות חברתית בהתאם לרצונות ולצרכים של בעל המוגבלות עם שילוב בפעילות הקהילתית הרגילה.

על מנת להשתתף בתכנית יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים, והיא כרוכה בהשתתפות עצמית, שנקבעת בהתאם לגובה ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחה. שוויה עומד על נקודת זיכוי אחת.

פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות

במקומות ציבוריים בהם ניתן שירות ציבורי, המלווה של בעל המוגבלות רשאי לקבל גם הוא פטור מתשלום במידה והוא מלווה ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית או על הספקטרום האוטיסטי, בוגר עם לקות נפשית או שמקבל קצבת שירותים מיוחדים או גמלת סיעוד.

במקום ציבורי, שבו נדרשת הקצאה של מקום נוסף עבור המלווה, הוא יידרש לתשלום.

לצורך מימוש הזכאות יש לדרוש לציין בתעודת הנכה "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה", אותה יש להציג בכניסה למקום הציבורי. מומלץ לשאת גם תעודה מזהה למקרים בהם יידרש המלווה להציגה.

בנוסף, מלווה של אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית או אוטיזם, עשוי להיות זכאי לפטור מהמתנה בתור לצורך קבלת שירות ציבורי.

זכויות לעולה חדש המשגיח על בן משפחה חולה

עולה חדש שמשגיח על בן משפחה חולה (שגם הוא עולה חדש) זכאי לקבל סיוע כלכלי חודשי, שנע בין 2,897 ש"ח ל – 4,400 ש"ח (בהתאם למספר הנפשות במשפחה) החל מהחודש השביעי של שנת העלייה הראשונה ועד לתום שנה זו במסגרת תשלום הבטחת קיום לעולה המטפל בבן משפחה חולה, בתנאי שבשל הטיפול בבן המשפחה אינו יכול להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודתו.

פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת גמלה

אדם שעונה על תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה בשל טיפול בבן משפחה חולה (בן זוג, ילד או הורה), שזקוק להשגחה מתמדת, עשוי להיות פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הגמלה.

לבני המשפחה של בעלי המוגבלויות עומדים מגוון שירותים קהילתיים מגופים וארגונים שונים.

לרשותכם מידע נוסף

למידע נוסף, השאירו פרטים נשוב אליכם בהקדם

להתחלת שיחה
💬 איך נוכל לעזור?
היי 👋 כאן שלומי מאתר הנגשה פלוס.
איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן