התאמת נגישות לבתים משותפים

התאמות נגישות בביתו הפרטי של האדם אינה מצריכה את הסכמתו של אף גורם פרט לבעל הנכס, אך במה, או אולי נכון יותר לשאול, במי תלויה ההחלטה כשמדובר בהנגשת שטחים משותפים, כמו בבניין מגורים למשל? והאם כל שינוי בבניין מגורים משותף מחייב הסכמה מצד הדיירים הנוספים?

חוק התכנון והבנייה וחוק המקרקעין מגדירים באילו תנאים יש לבצע שינויים והתאמות נגישות בשטחים משותפים בבניין מגורים ואילו שינויים מותר ואסור לבצע בהם. במאמר נסקור את הנושאים הללו ונפרוס מידע חיוני על סיוע במימון לצורך התאמות בשטחים משותפים.

התאמות הנגישות ברכוש ובשטחים משותפים בבניין מגורים

התאמות הנגישות ברכוש ובשטחים משותפים בבניין מגורים נחלקות ל – 3 קטגוריות:

 1. התאמות שלא נחוצה עבורן הסכמה של דיירי הבניין.
 2. התאמות שנחוצה עבורן הסכמה של רוב דיירי הבניין.
 3. התאמות שנחוצה עבורן הסכמה של בעלי דירות שמחזיקים ב – 60% מהדירות.

התאמות שלא דורשות הסכמה מיתר בעלי הנכסים בבניין

 • התאמת פתחים, שערים ודלתות כניסה מבלי לשנות את המבנה שלהם, צורתם או מידותיהם. הכוונה להתקנת מאחזי יד או מגיף דלת, אינטרקום ולחצן קריאה, פעמון או דיבורית, או לשינוי של מנעול הכניסה למנעול קל ונוח לתפעול.
 • התקנה של מאחזי יד חדשים או החלפה ו/או שינו מקום של מאחזים קיימים.
 • התקנת סף צדי בשבילי הגישה למבנה לצורך מניעה של התדרדרות כיסא גלגלים או לצורך סיוע והכוונה של אדם שסובל מלקות ראייה.
 • התקנה של אמצעי הרמה ידני שאורכו המרבי 8 מטרים, ושהגובה המרבי בין המפלס העליון והתחתון הוא 75 ס"מ. (באישורו של מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שהאמצעי אינו מונע שימוש סביר ובטוח ברכוש המשותף מפני יתר הדיירים).
 • החלפה או התקנה של רשת ניקוז או שינוי של אביזרי אינסטלציה (באישורו של מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שהאמצעי אינו פוגע במערכות המבנה).
 • התקנה של תאורה ותאורת חירום בשבילי גישה בכניסה לבניין ו/ או שינוי עוצמת התאורה.
 • שינוי גובה ספים (בתנאי שאינו פוגם במערכת הניקוז וביעילותה).
 • חספוס מדרגות ושבילי גישה שנועד למנוע החלקה.
 • התקנה של שלטי מידע והכוונה או הוספת כתב ברייל ואותיות מובלטות בשלטים קיימים.
 • שינוי של אביזרי חשמל ומערכות תקשורת קיימות והתאמה שלהם לצרכים של האדם עם המוגבלות ומידותיו.
 • שינוי גובהם של מתקנים ועזרים שונים כמו תיבת הדואר, פח האשפה, המראה וברז השטיפה בהתאם למידותיו של האדם הסובל מהמוגבלות.
 • התאמה של מקום חניה קיים לבעל הדירה מבלי לשנות את מיקומו, גודלו או צורתו.

התאמות שדורשות את הסכמת רוב בעלי הנכסים בבניין

 • שינוי המבנה של הדלתות, השערים ופתחי הכניסה לחצר והמבנה, הסרת המנעול שלהם, ביטול שלהם או התקנת של פתח, שער או דלת חדשים.
 • פתיחה של פתח כניסה או שער נוספים לחצר המבנה או למבנה עצמו.
 • הרחבה או שינוי תוואי של שביל גישה קיים.
 • הריסה או בניה של גדר וגדר הגנה והתקנה של סידורי בטיחות בשבילי גישה קיימים, שנועדו למנוע פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה והתדרדרות של כיסא גלגלים או לכוון אדם עם לקות ראייה.
 • התקנה של אמצעי הרמה שאינו ידני (חשמלי, הידרולי, מכני, אלקטרוני וכדו'), פרט למעלית. (באישורו של מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שהאמצעי אינו מונע שימוש סביר ובטוח ברכוש המשותף מפני יתר הדיירים).
 • החלפה של הריצוף הקיים.
 • שינוי או ביטול של מדרגות קיימות ובנייה של מדרגות חדשות בכניסה למבנה.

התאמות שדורשות הסכמה של בעלי דירות שמחזיקים ב – 60% מהדירות.

 • הכשרת מקום כמקום חנייה
 • ייחוד או הקצאה של מקום חנייה קיים.

התקנה של מעלית בבניין מגורים

התקנת מעלית היא סוגיה נפרדת ויוצאת דופן בכל הנוגע להתאמות נגישות בבניין מגורים, וחלים עליה תנאים מיוחדים:

 • לצורך התקנתה נדרשת הסכמה של 2/3 מדיירי הבניין לכל הפחות. את ההחלטה, שאינה ניתנת לערעור, יש לקבל במסגרת אספת דיירים.
 • יש לקבל היתר לצורך התקנה של המעלית.
 • התקנת המעלית תתבצע רק במידה שאינה פוגמת באופן מהותי ברכוש המשותף או בחזית המבנה.
 • מימון התקנת המעלית חל על הדיירים שהסכימו להתקנתה, לא כולל הדיירים שמתגוררים בקומת הקרקע. גודל התשלום ייקבע באופן יחסי לגודל הדירות שלהם.
 • הוצאות התחזוקה ימומנו על ידי כל דיירי הבניין. גודל התשלום ייקבע באופן יחסי לגודל הדירות שלהם.

מי רשאי לבצע את התאמות הנגישות?

בעל הדירה – בתנאי שהוא או מישהו מבני משפחתו שגר עמו בנכס או שוכר ממנו את הנכס הוא בעל מוגבלות. במידה וכל בעלי הנכסים במבנה מסכימים לכך, ניתן לבצע את ההתאמות גם עבור קרוב משפחה עם מוגבלות שמגיע לבקר או עבור רוכש פוטנציאלי.

כמו כן, בעל הדירה אחראי לממן את ההתאמות הללו. לצורך סיוע, ניתן לפנות למשרד למשרד השיכון והבינוי, שמעניק סיוע במימון בצורת הלוואה או הלוואה למענק, לצורך התאמה של דרכי הגישה למבנה, התקנת רמפות, מעקות ומעלונים.

כשההתאמות משרתות את כל דיירי הבניין, בעלי הדירות נושאים יחד בהוצאות התחזוקה בלבד (תאורה לשביל הגישה, מגיף דלת וכדו').

במקרים שבהם אין צורך בהתאמות הנגישות עקב עזיבת הדייר שזקוק להן או פטירתו, ניתן להסירן בהסכמת הדיירים. באם התקבלה החלטה זו, בדייר שביצע את ההתאמות מחויב לדאוג להסרתן ולהשבת המבנה למצבו הקודם על חשבונו.

אילו תנאים יש לבחון לפני ביצוע ההתאמות?

 • שינויים שמצריכים היתרי בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה לא יבוצעו לפני המצאת ההיתרים.
 • בעל הדירה שמבצע את ההתאמות מחויב להחזיק באישור רופא/ פייותרפיסט/ מרפא בעיסוק שהוא אכן זקוק להתאמות שהוא מבקש לבצע באופן ספציפי.
 • בעל הדירה שמבצע את ההתאמות מחויב להודיע לוועד הבית (או לכל דייר במבנה המשותף בהעדר וועד בית) לכל הפחות 40 יום טרם ביצוע ההתאמות.
 • את ההתאמות יש לבצע תוך צמצום הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות המבנה ככל שניתן.
 • יש לבצע את ההתאמות מבלי לפגוע בשימוש סביר ברכוש המשותף על ידי יתר בעלי הדירות.

חשוב לדעת

במקרים בהם נעשית פגיעה בבעלי דירות עקב ביצוע ההתאמה או במקרים בהם הם מתנגדים לה, ניתן לפנות אל המפקח על בתים משותפים בתוך 30 יום מקבלת ההודעה המוקדמת. רק במידה והמפקח יורה על עצירת ההתאמות עד למועד דיון בנדון יש לעצור את ביצוע ההתאמות. לרשות המפקח הזכות להאריך את מועד הגשת הפנייה בנסיבות מיוחדות.

כמו כן, במקרים בהם בעל הדירה שמבקש לבצע את ההתאמות לא מצליח לגייס את רוב הדיירים (עבור התאמות שדורשות הסכמה שלהם), ניתן לפנות למפקח על בתים משותפים לצורך דיון בהתנגדויות, שרשאי לאשר את ביצוע ההתאמות בהעדר עילה מספקת.

התאמות נגישות במקום ציבורי שמהווה חלק מהבניין

כשמקום ציבורי, כמו משרד רואה חשבון או סטודיו לצילום לדוגמה, ממוקם בבניין מגורים, נותן השירות במקום רשאי לבצע התאמות נגישות כפי שנדרש לצורכי הציבור ולצורך שימוש סביר הן במקום והן בשירותיו.

תנאי ההתאמות אינם שונים במקרה זה, פרט לכך שלא נחוץ להציג אישור רופא.

יחד עם זאת, בהימצא מקום ציבורי שמוחזק או מופעל על ידי אותו נותן שירות במרחק סביר, אין הכרח בביצוע התאמות הנגישות בבניין המגורים.

לרשותכם מידע נוסף

למידע נוסף, השאירו פרטים נשוב אליכם בהקדם

להתחלת שיחה
💬 איך נוכל לעזור?
היי 👋 כאן שלומי מאתר הנגשה פלוס.
איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן