מי זכאי לסיוע?

מיטה עם מנגנון חשמלי
אנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לקום משכיבה לישיבה באופן עצמאי וגם אינם מסוגלים לעבור מהמיטה לכיסא וחזרה ואשר באמצעות מיטה חשמלית יוכלו להגיע לעצמאות מירבית במעבר בין המיטה לכיסא ומשכיבה לישיבה.
למיטה חשמלית זכאים גם אנשים סיעודיים אשר רוב פעולות היומיום (ADL) מתבצעות במיטה והמטפל העיקרי בהם הוא בן משפחה מבוגר (בגיל הזקנה). מיטה עם מנגנון הידראולי
אנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים לקום משכיבה לישיבה באופן עצמאי ואף אינם מסוגלים לעבור מהמיטה לכיסא כלל ואשר זקוקים לעזרת מטפל לביצוע פעולות אלו.
בנוסף אנשים אשר מרותקים למיטה וחלק גדול מתפקודי היומיום כגון: הלבשה, רחצה ו/או הטיפולים הרפואיים, נעשים במיטתם.

אישור סופי לזכאות נקבע על-ידי הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ובהתאם לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות.

שיעור המימון של משרד הבריאות :

השתתפות משרד הבריאות היא 90% מן המחיר שנקבע על-ידי משרד הבריאות לגבי כל מכשיר ניידות. השתתפות התושב היא 10%.

אישור הזכאות למכשיר, מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור טרם רכישת המכשיר ולא בדיעבד.

רכישת המכשיר תתבצע באמצעות הספקים המורשים במשרד הבריאות.

לא יינתן החזר כספי במקרה של רכישה עצמית.

כיצד לקבל את הסיוע?
​א. פניה ראשונית לקופות החולים או למסגרות חינוך מיוחד בבקשה לאישור השתתפות ברכישת מיטה חשמלית או הידראולית
יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים או לרופא במסגרת החינוך המיוחד אשר יבדוק את הפונה וימלא את הטפסים הנדרשים (חלק מהטופס ימולא על ידי אחות). הרופא יעביר את הפנייה לפיזיותרפיסט או למרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמלצה), לשם כתיבת המלצה לסוג האביזר.
בנוסף, הרופא, לפי שיקול דעתו, יפנה את הפונה לרופא מומחה לקבלת חוות דעת.

הנחיות נוספות ינתנו על-ידי קופת החולים או על-ידי המסגרת החינוכית.

ב. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות
הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך, תוגש ללשכת בריאות באיזור מגוריו של התושב על-ידי קופות החולים או על-ידי התושב, או על-ידי אדם מטעמו.
ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה או באמצעות הדואר או הפקס.

לתשומת לבכם: פניות של תושבים מעל גיל 70 ניתן להעביר ישירות לכתובת הדוא"ל: shikum_natali@moh.gov.il או לפקס שמספרו: 03-9135864. פניות אלה מטופלות על ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית – חברת נטלי.

ג. דיון בוועדה מקומית בלשכת הבריאות
ועדה בלשכת הבריאות תדון בכל בקשה שבתחום סמכותה. החלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה), לרבות הנחיות להמשך התהליך, תימסר במכתב תשובה לפונה.

תשובת לשכת הבריאות לפניה תינתן תוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה במשרדי הלשכה. במקרים מורכבים ואם נדרשות התאמות מיוחדות – התשובה תינתן תוך 45 ימי עבודה.

פונים המבקשים לקבל מידע לגבי מצב הפנייה יכולים לפנות למוקד הטלפוני "קול הבריאות" 5400*

ד. קבלת המיטה הייעודית
עם קבלת האישור ממשרד הבריאות, יופנה התושב לקבלת המכשיר על-פי הנחיות שיפורטו בכתב על-ידי לשכת הבריאות. יצויין כי האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו.

לשם התאמה מירבית של המכשיר, משרד הבריאות עשוי להעביר מידע לספקים, הכולל את ההמלצה והמפרט ובכלל זה מידע תפקודי ורפואי. תושב המבקש לשמור על חיסיון בהעברת המידע, יפנה ללשכת הבריאות באזור מגוריו.
.
עם קבלת האישור מלשכת הבריאות, על התושב וערב נוסף או ערב בלבד, לחתום על טופס התחייבות ושטר חוב המבטיחים את המיטה בתום השימוש בהם.

המיטה החשמלית או ההידראולית שמשרד הבריאות השתתף במימונה היא רכוש משרד הבריאות ויש להשיבה בתום השימוש או עם קבלת מכשיר מאותו סוג או עם מעבר התושב למוסד סיעודי.

פרטי השירות
מסמכים הנדרשים לקבלת השירות

דו"ח רפואי-סיעודי עדכני חתום על-ידי רופא ואחות. הטופס כולל שני חלקים: מידע רפואי אשר ימולא על-ידי רופא המשפחה/ רופא אחר ומידע סיעודי אשר ימולא על-ידי אחות.
המלצה למיטה הניתנת על-ידי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מקופת החולים המבטחת. (הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק נדרש להיות בעל תעודת הרשאה בתוקף ממשרד הבריאות).
תצלום תעודת זהות – של הפונה או ההורים במקרה של ילד. על התצלום לכלול גם את פרטי הילד שמופיעים בספח של תעודת הזהות (אין צורך במקרה של הגשת בקשה באמצעות קופת החולים).
מסמכים נוספים בהתאם למקרה (על פי שיקול דעת מקצועי).
מה עלי לעשות?

לפנות לרופא המשפחה להתחלת תהליך הבירור הרפואי בקופ"ח (או למסגרת החינוך המיוחד).
לקבל מקופ"ח טופס רפואי סיעודי חתום על ידי רופא המשפחה ואחות, והמלצה ומפרט הניתנים על ידי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (ניתן לקבל את המסמכים גם ממסגרת החינוך המיוחד בה שוהה הילד).
לשלוח את הטפסים הדרושים ללשכת הבריאות הקרובה לאיזור מגוריך.
להמתין לקבלת תשובה מלשכת הבריאות.
לרכישת המכשיר – לפונה ישלחו הנחיות במכתב מטעם לשכת הבריאות.
פניות ובירורים – בכל נושא הקשור להגשת הבקשה ו/או לקבלת המכשיר ניתן לפנות למוקד קול הבריאות 5400* או בטופס פניה מקוון למוקד.

לרשותכם מידע נוסף

למידע נוסף, השאירו פרטים נשוב אליכם בהקדם

מרכז השירות שלנו 054-4799992

להתחלת שיחה
💬 איך נוכל לעזור?
היי 👋 כאן שלומי מאתר הנגשה פלוס.
איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן